ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป แนบท้ายประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕